Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng thời gian đọc khoảng 4 phút

Mobio.cc (Sau đây gọi là Mobio) cung cấp cho khách hàng, người dùng online 1 trang web cá nhân online (online bio web page) trên máy chủ dịch vụ. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và người dùng. Mọi thông tin của người dùng sẽ được chúng tôi bảo mật ở mức độ cho phép. Trang web này hoạt động dựa trên pháp luật của Việt Nam và tuân thủ pháp luật của Việt nam. Chúng tôi nắm toàn quyền và bản quyền đến mọi thông tin, hình ảnh, thương hiệu Mobio và các dịch vụ liên kết liên quan.


Điều khoản sử dụng này có hiệu lực khi người dùng đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ, và được cập nhật thường xuyên tại đây theo thời gian. Khi người dùng sử dụng Mobio, hoặc các dịch vụ liên kết với Mobio, người dùng mặc định chấp nhận các điều khoản sử dụng này.


1/ Các danh từ được sử dụng :


2/ Bảo mật:


3/ Đối tượng và thời điểm áp dụng điều khoản:


4/ Sử dụng thông tin:


Thay đổi trong điều khoản: Điều khoản này được cập nhật theo thời gian cho phù hợp với chính sách và hoạt động thực tế. Mọi điều khoản cập nhật tại đây sẽ có hiệu lực lập tức. Nếu bất cứ thông tin riêng tư gì của bạn cần được cập nhật hay điều chỉnh hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng tự kiểm soát thông tin khi đăng tải tại Mobio.


Liên hệ: Admin@Mobio.ccLần cập nhật cuối: 14 Tháng 8, 2021